Diskuterande politiker

Utmaningar i det politiska samtalet

Välkommen till en utbildning med syfte att främja ett bra och konstruktivt politiskt samtalsklimat.

Utbildningen innehåller olika situationer och dilemman inom politiken där den förtroendevalda själv väljer vad som ska hända.

Samtalstonen i politiken riktar sig till förtroendevalda i styrelser, nämnder eller fullmäktige och kan användas för självstudier, grupparbeten eller större seminarier om samtalston, förhållningssätt och umgängesformer i det politiska livet.

Demokrati och respekt

Hur reagerar Heinz? Välj fortsättning.

Du har nu gått igenom detta scenario. Gå vidare till sammanfattningen för mer information.

En politiker får tåla lite – eller?

Tips att ge den som vill ta första stegen in i politiken

Tillgänglighets­redogörelse

Den här sidan beskriver hur SKR för utbildningsmaterialet Samtalstonen i politiken uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

I huvudsak är webbplatsen förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Det finns dock delar som brister i tillgänglighet och vi jobbar kontinuerligt för att förbättra webbplatsen.

Kontakta oss om du inte kan använda delar av webbplatsen

Om du behöver innehåll från SKR som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagen kan du använda formuläret längst ner på sidan för att kontakta oss.

Du kan också kontakta oss på följande sätt:

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, använd formuläret längst ner på sidan för att meddela oss.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är inte helt förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Vår ambition är att ha åtgärdat alla kända tillgänglighetsproblem under 2021.

Problem vid användning utan synförmåga

  • En stor del av informationen bygger på filmer. De saknar syntolkning och det finns inget alternativ till filmerna.
  • Det kan finnas bilder som inte har alternativ text.

Problem vid användning med nedsatt synförmåga

  • Webbplatsen saknar egna funktioner för uppläsning av text.
  • Filmerna kan ha för låg upplösning för att vara tydliga vid förstoring.

Problem vid användning utan hörsel

  • I de sammanfattande delarna finns ljudbaserat innehåll som saknar text.

Problem vid användning med nedsatt finmotorik, styrka eller rörlighet

  • Vissa klickytor kan upplevas som små, särskilt på mindre skärmar.
  • Webbplatsen saknar entangentsgenvägar.

Innehåll som inte är tillgängligt

Enligt 9 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service undantas dokument som är publicerade innan 2018-09-23. Detsamma gäller videofilmer publicerade innan 2020-09-23. Detta innehåll är tillgängligt endast i undantagsfall.

Så har vi testat webbplatsen

Vi granskar regelbundet tillgängligheten både med automatiserade verktyg och genom manuell granskning. Detta görs av oss själva, med stöd av extern kompetens.

Den senaste större revideringen av webbplatsen skedde 2019, då teknik, design och struktur delvis gjordes om. Delar av webbplatsen har sedan dess genomgått mindre förändringar.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning, DIGG, har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta DIGG och påtala det.

Länk: Tillsyn, DIGG