Diskuterande politiker

Utmaningar i det politiska samtalet

Välkommen till en utbildning med syfte att främja ett bra och konstruktivt politiskt samtalsklimat.

Utbildningen innehåller olika situationer och dilemman inom politiken där den förtroendevalda själv väljer vad som ska hända.

Samtalstonen i politiken riktar sig till förtroendevalda i styrelser, nämnder eller fullmäktige och kan användas för självstudier, grupparbeten eller större seminarier om samtalston, förhållningssätt och umgängesformer i det politiska livet.

Demokrati och respekt

Hur reagerar Heinz? Välj fortsättning.

Du har nu gått igenom detta scenario. Gå vidare till sammanfattningen för mer information.

En politiker får tåla lite – eller?

Tips att ge den som vill ta första stegen in i politiken